Solar SpaceTR Hakkında

Menü

Şirket Profilimiz

Bizi Farklı Kılan Değerler 

Solar SpaceTR olarak farklı düşünüyor, insanlığın kaçınılmaz ihtiyacı olan enerjide fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak bu enerjiye aracısız ulaşılması ve çevremizin bozulmasını durdurmak için misyonumuza her daim bağlı kalıyoruz. Her yerde bulunan, herkesin erişimine uygun ve sonsuz sayıda mevcut olan yenilenebilir kaynaklar, zenginlikleri ve sosyal statüleri ne olursa olsun, kıtalar ve bölgelerdeki insanlara ve topluluklara eşit miktarda enerji sağlayabilmektedir. Böylece adil büyüme sağlanarak dünya çapında ekonomik ve askeri çatışmaların oluşmasına engel olabiliriz. Tüm bu avantajları temiz ve sürdürülebilir bir şekilde doğaya zarar vermeden sağlayabiliriz. Solar SpaceTR’de böyle bir geleceğe inanıyor, güneş enerjisini her yerde ve herkes tarafından kullanılabilir hale getirmek için çok çalışıyoruz. Amacımız, dünya enerji ihtiyacını solarize ederek temiz enerjiyi geleceğin tüm elektriği, ekonomik gelişimi ve akıllı altyapı için kaynak haline getirmektir.

Etik Duruşumuz

Üretimi son teknoloji makinelerle, üst kalite ürünlerle ve doğru insanlarla yapmak Solar SpaceTR’deki en önemli değerlerimizin başında gelmektedir. Tüketicilerimizin ilgi ve memnuniyetlerini karşılamak için yüksek kaliteli hizmetler ile ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz. Paranızın karşılığını veriyor, en iyi müşteri hizmeti ve deneyimini sizlere sunuyoruz.

Ulaşmayı amaçladığımız istisnai kalite ve uygun fiyat ikili hedeflerimiz için tüm iş kararlarımızda ve eylemlerimizde en yüksek dürüstlük standardı ile hareket etme taahhüdümüzü her zaman göz önünde bulunduruyoruz. İçimizde etnik olarak çeşitli, cinsiyet açısından eşit tek ekibiz. Kendi aramızda ve başkalarına karşı hem sorumlu hem de saygılıyız. Dışarıda ise, insan haklarına saygı duyan, iş kanunlarını uygulayan, adil rekabet ve çevresel hususlarda hassasız. Bu özelliklerimiz dış kaynak kullanımı, satın alma ve son kullanıcılara hizmet kurallarında, seçimlerimizde başlıca yol göstericimizdir.